Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Dopis v MŠ

29.04.2020 00:00

PRVOUKA  1.6.

PS str 41, 42, 43  a 57, 58, 59

t. seš.          

    25.5. - 31.5.

ČJ - opakování - dě, tě, ně, bě, pě, vě mě, 

       uč. 90 /1 - otázky, cv. 2 do ŠS

       nové - párové souhlásky    - PS 18, uč. 96     

                                                         - PS 19 / 1

                                                               

M - procvičujeme násobilku 2 - 6

Mat. seš. 6 -  str. 11/ cv. 1,2      cv. 2
                       str. 21 - cv. 1
 
rysava - Matematika 1. roč. - sudoku
 

18. - 22.5.

ČJ

učebnice str. 77 / cv. 1 ...přečti nahlas, odpověz na otázky

               str. 77 / cv. 4 do ŠS

               77 / 6 - někoho poprosíme, aby nám nadiktoval

              PS    33 / 1,2,3,4

M  - najdeš ve schránce, procvičuj násobilku

 

PRV

PS str. 49, 50, 51

 

11.5. - 18.5.

ČJ
učebnice ČJ 2 ... str. 75 / cv. 1   přečti nahlas, odpověz na otázky
                          str. 75 /   do ŠS .. cv. 2, 4, 5
PS str. 30
www.skolakov.eu  ....  Podstatná jména
rysava ... ČJ 2 .... Podstatná jména

M

PS 10 - 12

rysava ... Matematika 2 ...  Luštěnky , násobilka

Denisovi děkuji za odevzdané úkoly, jsou v pořádku. Uložím, vrátím.

PRVOUKA

11. - 15.5.

PS str. 67, 68 a 69 navazují na práci s kalendářem

DO 10.5.

Koncem března jsem vám uložila vypracovat si v PS cvičení, která zvládnete sami a později jste měli s pomocí rodičů udělat minimálně DVĚ CELÉ stránky. Nyní vám uložím některé stránky zase s pomocí rodičů vypracovat, většinou CELÉ. Tak Snad toho nebude najednou moc :-)

Na str. 66 stačí vypracovat cv 1 + 2 + 3, myslím, že je již máte vypracované samostatně

str. 46, 47 + 48 CELÉ

 

 1.5. - 7.5.

ve schránce  najdete  prac. listy
  ČJ    ........   do ŠS - brožura str. 21/ cv.19,
  M   ........   procvičujte násobilku, PS str. 9
a opět prosím maminky o info, jak stíháte, co vám nejde, děkuji , p.uč.

 

PRV

PS - dvojlist  KALENDÁŘ  - vyznač si 1,jarní den - 21. března  

           1. máj a 8. květen a popros rodiče, ať ti řeknou, proč je vyznačuješ,

           vzpomente si společně a zapište, kdy byly letos Velikonoce 

           zapište společně dny v týdnu v březnu, dubnu i květnu

Prosím Denise, aby nechal PS prvouky v krabičce na schodišti, v PO si ho půjčím a do pátku jej tam zase vrátím! Děkuji

 

 

24.4.-30.4.

Děkuji maminkám za informace a zkusíme další úkoly.
 

ČJ

PS 15 - 17 - není těžké, učili jsme se už v 1. třídě
do ŠS - brožura str. 21 cv. 17
 

M

PS 7 ... str. 6 - 8

PRV

Do sešitu si namaluj domácí zvířátko a popiš části jeho těla!

 

20. - 24.4.

PRVOUKA

V PS máte uděláno to, co jste zvládli sami. Ted poproste rodiče a 1 až 2 strany dokončete s nimi!

Venku poznávejte stromy, květiny a ptáky

Sledujte v TV učí telka denně v 9.35h

 

14. -17.4.

ČESKÝ JAZYK

PS 13 - 14 .....             rysava ... ČJ .. 2. r.    be-bě...
                                  skolakov.eu ... 2. roč. ... ČJ ....Písmeno Ě ...  Motýlí ..
do ŠS ... brožura str. 19/  cv.14

MATEMATIKA

PS6 ... str. 31 - prohlédněte video - Matyskova-matematika , 6. díl, č. 23,42
nový PS7 ... str. 1 - 4

PRVOUKA

Jak se vám líbilo JARO V PŘÍRODĚ? Stejně si pohrajte s kapitolou LIDÉ A ČAS - POZNÁVÁME HODINY i Marek!!!

2.ročník   - domácí příprava:

PRACOVNÍ LISTY I SEŠITY UKLÁDEJTE, PŘINESETE DO ŠKOLY KE KONTROLE

7.4. - 11.4.

- prosím o zpětnou vazbu - napište:  děláme - máme hotovo - nerozumíme - neví

Český jazyk:

PS str. 10, 11, 12               skolakov.eu .... slovní druhy v oblacích, podstatná jména

do ŠS .. brožura str. 19, cv. 13

Matematika:

PS str. 30, 32   .... procvičujeme násobilku, + - do 100 /zpaměti např. 20+30, 26 + 20, 80-30, 63-10, 45-8

můžete zkusit str. 31, doučíme se později

PRVOUKA: 

 www.skolakov.cz  JARO v přírodě,  jsou tam 3 hezká cvičení, tak si s nimi pohrejte!!!!  Hezkou zábavu!  Zvládne i MAREK!!!!


 

Nedá se nic dělat, učíme se doma:

- denně si něco přečteme, nejlépe nahlas

- je možné sldovat dopolední pořady pro děti  ,  např.  UčíTelka

- máte sešity a pracovní sešity, každý den něco uděláme

- poprosíme rodiče o přístup na internet a můžeme procvičovat na:

NOVÉ - pěkné, doporučuji ...       skolakov.eu

   www.matika.in

   www.gramar.in

   www.rysava.websnadno.cz

   www.matyskova-matematika.cz

- na případné dotazy na mejlu... zsorlicky@tiscali.cz,  .. odpovím, p. uč.

30.3. - 6.4.

Český jazyk

PS  ......... str. 8    - číslovky / zvládnete sami ,

                str. 9 ..  - slovesa  ...několikrát čti , pak piš

do ŠS - brožura str.18/ cv. 10

Matematika - procvičujeme násobilku 2,3

PS - násob. 4 ... str. 27 - 29

 

PRVOUKA

V PS udělejte to, co zvládnete sami, bez rodičů!!!

26.3.  písanku můžete psát průběžně, asi 3 stránky za týden
 

20.března

Český jazyk     -  máme hotovo:    PS 4

do 27.3. uděláme:   PS str. 5 - 7  / budeme potřebovat pomoc starších sourozenců nebo rodičů, je to nová látka

najdeme brožuru " Pravopis" a do škol. seš. opišeme ze str. 17 / cv. 7, 9

 

Matematika

- máme hotovo:  PS 20,22    ......- do 27.3. uděláme:  PS 23 - 26

- pro procvičování násobilky můžeme využít kartonovou přílohu, příklay vytrhat a počítat