Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Dopis v MŠ

29.04.2020 00:00

4.6. - 5.6.

Potěšilo by mě, kdybyste mi každý sám za sebe napsali e mailem, jaký byl návrat do školy, co děláte a jak se máte ve škole i doma. 5 slov mi nestačí, prosím ALESPOŇ 5 řádkú!

ČJ

4.r

Prosím, vypracujte si v PS čtení zbývající stránky, dle vlastního výběru.

 Múžete si zkusit vytvořit KŘÍŽOVKU nebo jinou TAJENKU, ve které bude tajenka cokoli z vaší četby. Nechám na vás, jestli budete pracovat společně a budu pak luštit já a pátáci, nebo pokud si troufnete a vytvoříte každý SVOU  tajenku pro spolužáka.

 

5.r

uč 119/3 + 122/11 do S

Na str 48 a 58 v PS si přečti PROMLUVY, jednu si vyber a do S čtení napiš, jak by ses zachoval, kdyby ses s tímto problémem setkal

M

4.r

PS str. 44 + 45

5.r

PS str. 38 + 39  to, co zvládneš

 

PS str. 70 - 73 budeme dělat společně příští týden, projděte si a tužkou si udělejte značku u cv, které byste asi nezvládli. NEVYPLNUJTE!!!

PO  uč. 57/12 do S + podtrhni podmět a přísudek

ÚT  PS  str. 80 celá

ST  uč. 101/4 vše dle zadání (vzor tužko nad PJ)

5.r

PO   uč. 112 zopakuj si rúž. rámeček, já jsem vám radila pomocným slovem tEbe - TĚ (MĚ) a tObě TI (MNĚ) 

do S cv 10 A 11

ÚT  uč 112/12 a 13

ST   uč 115/22 v mn čísle + úkol pod rámečkem + cv 23

M

4.r

PO  uč.III  34/21 do S narýsuj T a doplň

ÚT  uč. 39/6, 7, 8

ST  uč. 61/10 + 11

5.r

PO  PS str 28

ÚT  PS 26/1, 2, 3, 4

ST  PS  27/ hmotnost cv. 1 a 2, objem cv 1 a 2

 

4.r

čt. do sešitu G z uč.59/1, 2, 3 + 5

pá -  uč. 60/1 + cv 2 začni na novou stránku a pokračuj do konce str

DÚ  uč. 61/9

5.r

čt. uč. III 24/5, 6, 7 + PS str 19 dokončit

pá  uč. 25/3, 4, 6, 7

DÚ uč 24/10 vyber si další 2 příklady + zk

ČJ

4.r

ČT  PS  79 celá str. + 76/c

PÁ  do S čtení zapsat příhodu, která tě zaujala v  přečtené knize, kterou jste ode mě dostali, na min 1, max 2 str a dát přečíst Ondra Aničce a obráceně, doporučíš ji k přečtení?

5.r

ČT uč. 83/5 dle zadání!!! + prolistovat PS a dokončit cvičení, která zvládneš

PÁ  uč. 83/4 do S    +   čítanka str. 125 + 124  - do S čtení nadpis: jméno + letopočet, na nový řádek odpovědi celými větami

Kde se narodil?, Kde studoval? Jeho nejhranější dílo je...... První dochovaná hra...... Jaká píseň v ní zazněla poprvé? Kdo k ní složil hudbu?

V PO budu kontrolovat POLEDNICI!!!! +  Podívej se, jestli umíš ZPAMĚTI naši Hymnu!!!

 

 

 

25.5. zatím jen do ST

M

4.r

PO  uč.III 58/1 jen 3., 4. a 6.př + cv. 2 a 3 - vše do S

5.r

PO   uč.III str 24 a 25 si přečti červené věty a růžový rámeček + cv 1, 2 a 3

Do S 24/ 4 (přepiš + výsledek) + 25/1(stačí JEN výsledky)

ÚT   uč.III  25/5   + PS  19/1 + 2 + 3

ST  PS 19/6  + uč.III 24/10 1. sl ( jen 2 př i zk)  +  25/8 poslední 2 sl.

ČJ

4.r

PO  PS 74/4 + 5   +  76/B  

ÚT  PS  str. 78 celá

ST uč. 143/3 Narýsuj do S křížovku a vylušti si ji

5.r

PO  .UČ.do S 154/5 + 6 (JÁ TAM MÁM 9) žluté cv,

ÚT PS 76/a + b + str 21 celá

ST  PS 76/d + e

ŠKOLAKOV.EU  procvičte si všichni ŘÍMSKÉ ČÍSLICE až po cv 5!

18. - 22.5.

Všechny vás zdravím a doufám, že dnes zadávám poslední úkoly takto a že další učení už bude společné, ve třídě!

ČJ

4.r.

Pokračujeme v modré učebnici -

PO  -  50/12 - Napište první odstavec, podtržená slova nahraďte synonymy - cv f a pokračujte dle zadání cv. b,

  potom vynech řádek a napiš cv g

ÚT  -  51/15 a + b

ST  -  52/16 - přečti promysli, nachystej - uděláme společně

ČT  -  PS  74/1, 2, 3 pracuj dle zadání nahoře  +  76/ A  +  77/1

PÁ  -  PS str. 75 - sám si vyber tři cvičení  +  76/ B  +  79/9

ČTENÍ - www.gramar.in  ČTENÍ  s porozuměním článek MOROVÁ EPIDEMIE, budu se v PO ptát

můžete také vypracovat další stránky v PS do čtení

 

5.r

ČTENÍ   POLEDNICE zpaměti

PO  -  PS str. 72  SPOJKY -  přehled

    uč. 150/1c do S  přepul si stránku, v jednom sloupečku spojky, před které NEPÍŠEME většinou čárku, ve druhém ty s čárkou, potom cv 1 a 2 z c vždy 2 příklady, kde použiješ SPOJKY bez čárky

ÚT  -  PS 72/1 + 2     +   uč.150-151/3 napiš jen ty věty, ve kterých najdeš JEN předložky (já našla 3)

ST  -  uč, 152  ČÁSTICE do S  růžový rámeček   +  152/3 + PS str 73/1 + 2 částice

ČT  -  uč 153 CITOSLOVCE - přečíst růž. rámeček  + do S 153/1b  +  PS str 73 dokonči

PÁ  -  uč. 151/7 do S   +  POLEDNICE - budu v PO zkoušet :-)

Všechny neohebné slovní druhy si postupně procvičuj  na www.gramar.in  5.r

 

M

4.r

poradí vám  M-M 4/II  str. 41 - 44, + 4/G str.58 - 61

PO  -  PS 40/1, 2, 3, 4

ÚT  -  PS  41/6, 7, 8

ST  -  PS  42/1, 2

ČT  -  PS  42/ 3 + 4

PÁ  -  PS  43/1 - 5

 

5.r

poradí vám M-M 5/G str.50 - 53

PO  -  uč.III  27/2 + 4 napoví vám barevná tabulka, vy do S jen příklady z bílé části     +  PS  str 40 celá, bez cv 5

ÚT  -  PS  41/ 1 - 5, vzorečky najdeš v uč na str 44

ST  -  sešit do G datum, na první horní  polovinu napiš výrazně  vzoreček pro povrch krychle a na druhou, spodní polovinu pro kvádr a ZAPAMATUJ si je! +  PS  -  41/6

ČT  -  PS  42/1 + 2

PÁ  -  PS 43/ 1, 2, 3

 

11. -15.5.

VL

4.r. - uč. 28 - 32 - přečti,  do sešitu - ----   web: rysav - zápisy - VL 4 - 59. Život ve středověku - doplněný zápis
 
5.r. - 1.sv. válka - uč. 26 - 29 - přečti,      do sešitu ....   web. : rysava - zápisy - VL 5 - 15. První svět. válka
 

4.r. - PS 14,15 , do sešitu -  --   web. rysava -  zápisy - PŘ 5  - Třídění organizmů 17., 18. - jehlič., list.
 
5.r. - PS 9 - 11 , do sešitu -   web. rysava - zápisy - PŘ 5 - 2.,3.,4. - rozmanitost, podmínky, pásy
 

ČJ

4.r

MODRÁ  uč. B (nikdo nepíše, že ji nemá!?!)  do S

PO  48/3 - v každém souvětí použij JINOU spojku!

ÚT  48/6 spoj věty na řádku do souvětí, v každém použij JINOU spojku

      49/7 - interpunkce = zde čárka ve větě

ST  49/9 celé cv nebo 10 - 6 -8vět  bez KDYŽ a TAK - NAHRAĎ

ČT 48/5 - protože jste šikulky, zkuste z těchto souvětí napsat krátký příběh. Nemusíte je použít všechny, stačí použít minimálně 6 souv.. do ČTENÁŘSKÉHO sešitu

Byla bych ráda, kdyby Ondra začal číst knížku Svěřte případ Kallovi a Anička 2.díl Kluci,holky a Stodůlky

5.r

Vynecháme učivo Věta hlavní a vedlejší, probereme společně na konci května. Pokud nepůjdete do školy, napište mi to!!!

PO  uč. str. 142 přečti si růžový rámeček!

Do S str. 143 rámeček takto: na NOVOU stránku pod DATUM  nadpis PŘÍSLOVCE, potom na nový ř.

1. PŘÍSLOVCE MÍSTA a na dalších 5 řádků si napiš otázky a každý řádek dopln odpoveďmi na tyto ot (kde? doma, venku, tady......

kdy? včera, loni... atd)

 tato část zabere celkem 6 řádků, další vynecháš a

 2. PŘÍSLOVCE  ČASU a zase každá otázka na nový ř., vynecháš další řádek a tak pokračuj.

takže bude 6ř. + + 6ř, + 2ř + 2ř + 1ř

PS  67/1 a 2

ÚT  PS str. 68 - 69/5   +  www.umímčesky.cz - PŘÍSLOVCE + www.školakov.cz - 2.r - SLOVNÍ DRUHY

ST  PS  str. 69 + 70 dokonči příslovce

ČT  uč. str. 147  růžový rámeček o PŘEDLOŽKÁCH + PS str. 70celá + 71/5

PÁ  PS 71/6 + 7   +  uč. 147/5 do S, pozor, cv končí na další str!!!!!

M

4.r

PO   uč.III str. 45/2 + 3 do Geom S   +  43/3 do S

ÚT  PS  str. 29, co zvládneš

ST  uč.45/8 + 9 promysli, řekneš ve škole  +  43/7  4 příklady

ČT  uč. 44/11 přečti  +  13 tabulku - alespoň 3 sloupečky vypočítej a doplň

PÁ  uč. 44/14, 15, 16 do S

5.r

POuč.III str.24/1, 2, 3 jen pročti     cv 4 do S   +  PS 19/1, 2, 3(JEN 1. sl)

ÚT  uč. str.25 růž. rámeček + cv 5 do S  +  PS 19/3, 4, 5, 6

ST uč. 25/1 a 3 do S

ČT  uč. str. 32/ 1 - přečti  + 2 do S

PÁ  PS str. 20 celá

 

 

1.5. - 7.5.

VL  4.r. - dočteme uč. 25 - 27, do zápisu dopíš, o co se Karel IV. zasloužil
/ tučně vytištěné/
 
VL 5.r. Hospodářský růst - stručně, čti můj e-mail
PS str.46

 

ČJ

4.r

další učivo na 10 - 15.5. vám zadám z velké modré učebnice, pokud ji nemáte, napište mi!!!!

PO - do S 131/14 dle zadání + 13

ÚT -  prolistuj si PS a vypracuj úkoly, které jsme vynechali a zvládneš je

ST - gramar.in: Čt. s porozuměním - Velká kniha čůrání, vypracuj si úkoly, budu se potom ptát, co jste si zapamatovali

ČT - uč 133/4 do S

5.r

PO -  uč str 131 růž. rámeček o ČÁRKÁCH ......

 do S 128/5 - 10vět  přečti si pečlivě zadání!!!

+ 128/4 vypiš JEN souvětí a za každé napiš vzorec tohoto sou. a tužkou podtrhni PODMĚT rovnou čarou, PŘÍSUDEK vlnovkou a PŘÁVLASTKY tečkovaně  

ÚT -  PS 55/1 a 2   +  str 53 celá

ST -  PS 54 celá  + 55/3

ČT - PS 56 celá + 57/5

M

4.r

PO - uč.III str. 16 do S přepiš a dokonči věty z růž. rámečku  +  17/12   + PS 14/5 vzpomeň si, že celé číslo dělíme jmenovatelem a výsledek násobíme čitatelem - M-M 4/II  str 52 cv 3 + 5/I str 49

ÚT - do S z  uč.III 34/17, 18, 19 - výpočty + odpo

ST  - 35/26 + 27 do S s výpočty podle předlohy

ČT  - PS str 15 + 16 to, co zvládneš

5.r

PO - M-M 5/I str 57 ,,,,

uč.II 50/1 + 2 ústně řekni rodičům jen výsledky  +

růžový rámeček a do S 50/3 + 5

ÚT  - PS 17/1, 2, 3 +7

ST  - PS 17/4, 5, 6

ČT  - PS str. 18 celá bez cv 13

 

24.4. - 30.4.

PŘ - dlouhodobý úkol

vyrobíme si herbář: utrhni roslinu/ tenkou větvičku, květinu i s listy,
vylisuj ... dej mezi noviny, časopisy, urovnej a nech týden
vyndej, nalep na tvrdší papír - spíš budou držet pásky izolepy
popiš - jméno rostliny, kde jsi ji utrhl/a
Kolik? - zatím nechám na tobě, 5 je málo.
 

AJ  -  Where is your letter for me?

         I thank Ondra only.

PŘ            4. r. PS 10 - 13                    5.r. PS 9 - 11

VL  4.r. .....  Karel IV. - PS 40,41 , uč. str 23 - 24   .... přečti si a zkus vyplnit PS, pak video ..Dějiny.... , čti uč. , stručný zápis do seš.
 
      5.r.   pokračuj v mém zápise a čtení         Vlastivěda 5 zápisy.docx (16156)

 

ČJ

Všichni mi, prosím, pošlete mailem další zprávu, hl. o tom, které výukové stránky využíváte ( školákov, gramar, Matýskovu matematiku nebo jiné), jak se vám pracuje, co vám jde a co ne  na : j.kabelova@seznam.cz.  do 30.4.

4.r

po: uč do S 131/12 napiš a nad doplněná slova tužkou vzory PJ

út: Přečti červené řádky o ČÁRCE     PS str 53 celá

st: čtení

čt: www.umímčesky. si najdi cv na ČÁRKY v souvětí souřadném

´ČTENÍ

do sešitu na čt: z uč M III str 19 vypiš pod sebe 10 osobností, které zemřeli ve 20.stol. K nim vždy napiš letopočty a na další řádek napiš, v čem vynikli. Pokud nevíš, nech si volný řádek, doplníme spol. Takže na každou os budeš potřebovat 2ř.

 

5.r

po:  uč str. 127  a  v rámečku se zaměř na POSLEDNÍ řádek

      do S 127/3 napiš CELÉ věty, přívlastky v nich podtrhni tužkou!

út:  PS 52/1 doplň rámečky  +    2 ( stačí 1 věta na každý řádek)

st: procvič si na www.umímčesky Harry Potter větné členy cv na přívlastek

čt: ČTENÍ

Čítanka str.139 -145 do čt sešitu zapiš na novou stránku podle osnovy:

1, Do koho se princ zamiloval na vyjíždce?

2. Koho pak potkal v lese?

3. Kdo ji proměnil?

4. Jak se jmenuje jeho nová láska?

5. Jak ji může princ zachránit?

Nezapomeň autor a název článku!

 

M

4.r

po:  sešit G na celou str velký čtverec, do něj malý a´= 6cm. Vypočítej a zapiš jejich O i S

út: uč III 37/6 a vlož do obálky k Puzzle  

st: do S 37/7 obě tabulky narýsuj a doplň, výpočty, které nezvládneš zpaměti, zapisuj pod tabulky

str. 19 vypočítej a do S zapiš jméno a délku života osobnosti, která se narodila v 16. stol  + čtení

čt: procvičuj na www stránkách

5.r

po: M-M 5/I str 56 a 57

     uč str 48 POZORNĚ si přečti cv.1 hl. rámeček, cv 2 řekni rodičům výsledky

    S 48/3 + 5 všimni si, že desetinná čárka je při sčítání vždy POD des čárkou v pondělí

ut - PS 15/1, 2, 3, 6, 7,      

st -  16/8, 9, 10  - dej pozor, at sčítáš jednotky s jednotkami, desetiny s desetinami, setiny se setinami!!!

čt - G jako čtvrtáci v pondělíi!!!

 

 

20. - 24.4.

ČJ

4.r          uč. str. 128  přečti hl rámeček

 do S   128/5 jen vzorce souvětí,   128/6 vzorec + číslo věty   např. V1, že V2 = 9

PS str 51 + 52  (cv. 11 - nápověda v uč str 130/9)

 

www.GRAMAR.IN  - 4.r  NAJDI PO, NAJDI PŘ  +  hra MAPA - 3. a 4.r

 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM -  článek, který následuje hned po Zpátky do Afriky - budu se na něj ptát, až se sejdeme!!!

 

5.r

. str 126  žluté a růžové řádky si řekneme až ústně, nachystejte si je

do S 126/1 napiš + b+c

PS str 50 + 51

Do seš na ČT dle zadání 126/1a   napiš 3 - 8 vět

www.GRAMAR.IN stejně jako 4.r procvičujte mluvnici, čt. s porozuměním nemusíte

ČÍTANKA: Tanec je vlastně řeč - do čtení zapiš na 1 str. Kde je Národní divadlo, na co tam šli, co je BALET....

 

M

4.r

Na SEZNAMU  umíme matiku.cz procvičuj ZLOMKY  nebo ARITMETIKA 5r. jen doplnuješ čísla

G do sešitu narýsuj pod datum na CELOU str libovolný velký obdélník a do něj další,  a = 9cm, b = 55mm. Do obou napiš výpočty O a S!

PS str 40 + 41 (uč.str 22 - 23)  nápověda v M-M  4/G str 29 a 31

 

5.r

Na SEZNAMU www.umímematiku najdi stejně jako čtvrtáci a PROCVIČUJ SI!!!

uč II  do sešitu str.42/3   52/1    53/9

PS str. 33     nápověda v M-M 5/G str.24 a 25!

 

PŘ    - zopakujeme si , co víme o rostlinách

4. roč.   PS 7 - 9                     5. r.  PS  6 - 8

pomůže ti ... e-taktik   ... interatktivita

 VL   

4. r. - uč. 20-22, stručně, 1-2- věty k osobnostem - Anežka  Č., Přemysl Otakar II., Václav III. , koukni na video - Dějiny udat. nár., skolakov.eu-vlastiv.4.r. Vznik čes.nár., pak zvládneš prac. seš. str. 38

5.r. -  můj zápis přepiš do seš. a přečti si str. 16,17

 

 

 

 

10.4.

Zdravím vás a KLUKŮM děkuji za maily, holky a co Vy?!?

Objevila jsem na TV SEZNAM zajímavé LEKCE MATEMATIKY, zkuste si najít, jestli vám nepomohou, ale Vaše učivo je všechno na Matýskově matematice, takže když si s něčím nevíte rady, koukněte se na to!!!!

Pro ČJ jsem našla www.gramar.in. Je tam přehledně učivo po ročnících, vpravo na obrazovce najdete přímo to, co hledáte. ZÁJMÉNA už od 3. r

Všechna cv., která píšete do sešitu nezapomente nadepsat str/cv.... 120/8

Nadále platí, že děláte v PS cvičení, se kterými si víte rady, pokud na něco OPRAVDU nepřijdete, uděláme to společně, až se sejdeme. Doufám, že se ještě sejdeme.

Učivo  14.4. - 17.4.

4.r

ČJ

Do školního sešitu napište každý den 1 cv. z učebnice.....122/2......123/4 nebo 5 (jedno máte už napsané).........124/6...........125/9

Pročti si v uč str 124 a potom v PS str 40 + 50

GRAMAR.IN   hezká cv. na shodu PO +PŘ, zkuste si i cv VŠICHNI, VŠECHNY, VŠECHNA

Sloh + čtení:

Napište DOPIS Fídovi nebo Anetě! Pokud jej odešleš nebo dopravíš, vyžaduj odpověď. Nemáš-li slušný dopisní papír a nechceš investovat do známky, napiš pro něj (ni) dopis do čt.sešitu - sem alespoň na 2 str.!

U Dolečků ve firmě jsem vám nechala knížku Kluci, holky.... Do konce dubna ji dočtěte  a zapište do čt. sešitu! (1. díl), Druhou knížku, jen abyste se nenudili :-)

M

Uč.III str 20pročti si a zopakuj, potom do S napiš všechny odpovědi 20/3  +

Pomocí rovnice y = 19.8 vypočítám...............

y v této rovnici vyjadřuje...........atd

 

+ 21/5  udělej si tabulku do S a dopiš, co patří do modrých řádků!

+ 21/6  jen zapiš SPRÁVNÉ znění zelených vět!!!

PS str.22 (máte hotovo?) + 29 (uč. III str45)

Z uč do S  20/4 2 př  + 21/7  2př

5.r

ČJ

Sledujte TV vysílání, vaše učivo je tam pěkně vysvětlováno!!!!

Uč. 124/15 ......Polovinu velkého papíru A4 si polož na LEŽATO a rozměř si a narýsuj tabulku podle uč. (5řádků, 4sloupce)....vepiš do tabulky úkol dle zadání a ulož si ji do tašky k PUZZLE

Do S......124/16a - celé, potom vynech řádek a ze cv.b, c, d vyber vždy JEDNO  sousloví a napiš s ním větu

124/15 užij slov dle zadání

GRAMAR.IN - cv NI  NÍ   JI  JÍ   +   ZÁJMÉNA ve 3.a 4.r    toto si nemůžu zkontrolovat, ale pěkně si to tam procvičíte!!!!!

SLOH

Do čten.s.115/25 dopis - nezapomeň správně užívat ZÁJMÉNA

ČTENÍ

Král Lávra, přečíst a do čt. S.odpovězte na otázky Fíďa CELÝMI větami, Aneta spojí odpovědi do SOUVISLÉHO textu:

1. Kdo je smutný, kdo chřadne?                                                          

2. Co mu poradí matka?

3. Komu má svěřit svoje trápení, tajemství?

4. Proč si uřízl pan Červíček větev?

5. Co spustila basa na bále? CELOU VĚTU opiš

6. Co na závěr poradí sbor všem děvčatům?

M

uč.II str. 42 si pročti a do S 

 42/3,4,5   v út,                   

 43/13, 14, 15  ve stř      

 44/8 narýsuj tabulku s 5 sloupečky a vyplň je,  zadání psát nemusíš  ve čtvr         

 45/9 celé  +  45/10 jen a  + b, tabulku nedělej   v pá

 

6.4.

PŘ - dokončíme člověka, 4. dodělej, co nemáš str. 30-33, PL
                                     5. 35-44, PL
4. - VL - přečíst str. 10,11,,, 12,13 - stručný zápis , Dějiny udatného nár. - Svatý Václav
5.  - VL 12-14 - zápisy - vynálezy... kdo...co                            romantismus - tučně vytištěno

4.4. 

 Nevím, ale jestli si víte se vším rady, tak je to SUPER, ale jestli sem nekoukáte, tak je to PRŮŠVIH!!!

Takže mi před Velikonocemi VŠICHNI napíšete do e mailu DOPIS, podle nápovědy v uč (4.r)  a PS (5.r). Napište mi prosím, jak vám samostatné učení jde, co vás bavilo, zaujalo ( i v TV a na netu) a naopak i to, co vám nešlo, nebavilo... Připište, jak trávíte tu spoustu volného času!!         j.kabelova @seznam.cz

Příští týden vám DOPORUČUJI  v TV:

9.4. čt - ZÁHADA HLAVOLAMU  na ČT 1 v 10.20h,    

 od neděle 12.4. na ČT 3 začíná seriál   MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ - vysílá se pak denně kol 12.30h           

v so 18.4. na Primě v 17h KRAKONOŠ A LYŽNÍCI ... pro VL!

a dále sledujte Učítelka, můžete i Odpoledku, která navazuje

A ted úkoly!  7.4. -  11.4.

ČTENÍ

V PS si vypracujte do konce dubna alespoň 2 články, které si vyberete!

M

4.r

PS  str14, 15, 16  a 26 (nápověda na  M-M 5/G str 43)

G: PS  str. 26   ( M-M 4/G str 54 - 55)

Myslím, že něco už tam máte hotovo, takže, kdybyste se nudili :-), koukněte na uč 5.r, vám stačí jen M-M

5.r

      PS str 8, 9, 10,11  .... asi budete muset na M-M 4/II str 50 (51, 52) +  M-M  5/I str20,21  to máte i v uč II str.32 -37, RÚŽOVÉ RÁMEČKY

 +   PS str. 31  (nápověda M-M 5/G str 43)

 

ČJ

4.

Shod a PO s PŘ    v uč str 124 - 125   PS str. 45 - 48 

dopis  uč. str. 90   , v emailu můžete vynechat datum a misto odeslání, jinak se řidte osnovou 2 -6, ale nepište ji do dopisu!!!

5.

ČÍSLOVKY   uč.121 - 124    PS str.44 - 49  +

 e mail pro mě, nápověda PS 40/9

                        

27.3. 

Kdybyste potřebovali poradit: Moje e mailová adresa: j.kabelova@seznam.cz

Tak jak vám to samostudium jde? Už jste si vytvořili nějaký systém?  Doporučuji vyčlenit si na školní práci každý den stejnou hodinu. Nejlépe DOPOLEDNE. V TV jste na řadě v 10.50h. To byste už mohli být se svými úkoly hotoví, v klidu dokoukat UČÍ TELKA a pak už máte volno!!! Ale kdo dlouho spí, musí i odpoledne :-)

Při čtení těchto mých pokynů si hned kroužkujte str v PS, které máte vypracovat, abyste viděli, kolik vás toho ještě v tom týdnu čeká. Do škol sešitu si zapiš z učebnice str/cv.

Učivo v Televizi už máme probrané, ale koukejte a OPAKUJTE, něco nás naopak teprve čeká...

učivo na týden 30.3. - 4.4.

AJ - na vašich e-mailových adresách máte dopis

Budete často používat stránky   

 Matýskova-matematika.cz......VÝUKOVÁ VIDEA........4. a 5.r

Je potřeba zadat přesně www adresu s pomlčkou a tečkou! Budu toto zkracovat:   M-M  4/I  str 25-učivo najdete v Matýskově matematice ve 4.r, díl 1, str25, je tam i díl 2. (II) a geometrie 4/G   str.. 

K ČJ doporučuji stránky umímcesky, kde najdete zajímavé hry na procvičování!!!!

MATEMATIKA

VŠICHNI

M-M 4/II str. 59 - 61   a M-M 5/I str.33 

Tam najdete podrobně vysvětlený ARITMETICKÝ PRÚMĚR, který navazuje na probranou PRŮMĚRNOU RYCHLOST

4.r: 

 najde toto učivo v PS str. 23,    +    PS str. 32......... M-M  4/G str.24+25 rovnoběžníky

5.r

 PS str. 25       +    do školního sešitu výpočet a odpověď sl úl z uč.III  str.8/3+4  + G - PS str.38/ 1 + 4

Učí telka tento týden učivo M, které vás pátáky čeká příští týden, tak na to v pátek v 11.30 koukněte!!!

 

ČJ

4.r   Uč str. 121 - 123.......PS str. 44 + 45  +    do S napiš  z uč 122/2  + 123/4

www. UMÍM ČESKY - procvičuj

5.r  ČÍSLOVKY  uč. 119 - 120......PS str. 42 - 44/5+6  +  40/9

na stránkách UMIMČEKY si najdi a procvič DOPLNOVÁNÍ  I - Y koncovky -ovy, -ovi

PJ,PŘ.J. SLOVESA i ZÁJMÉNA si procvičíte na stránkách ŠKOLAKOV.EU

 

Úkol pro BYSTRÉ hlavy a ŠIKOVNÉ ruce: Vyrobte si PUZZLE  

Pracuj POSTUPNĚ, krok za krokem

1. Namaluj na čistý papír formátu A/4 obrázek,

2. Otoč ho na čistou stranu a přelož na 4 čtvrtiny (stejně velké, tvar libovolný) a rozřízni nebo rozstřihni!

3. Na každý papír napiš STRUČNĚ charakteristiku jednoho čtyřúhelníku (viz M-M 4/G str 24) 

4. Potom jej na tyto čtyřúhelníky různých velikostí rozstříhej. Napřed si je naznač pravítkem a tužkou!

5. Čtvrtý papír je na již probrané pravoúhlé 4úhelníky :-)

6. Každý papír ted bude rozstříhán minimálně na 4 dané obrazce různých velikostí!

Každý papír bude rozstříhaný na jiné obrazce!

Pracuj tak, aby ti na některých okrajích zůstaly jen trojúhelníky!

7. Hotové PUZZLE ulož do obálky nebo euroobalu a ulož do školní tašky!

Pracuj sám, uvidíme, jak jste mě pochopili.....

 

 

 

DOPORUČUJI    sledovat denně PŮL HODINY!!! na ČT2 pořad Učí Telka + 2krát půl hod vypracovávat zadané úkoly!!!!

9 h  - 1.r                   9.35 - 2.r         10.50 - 4.r                   11.20 - 5.r

 

26.3.   VL

- zvládli by si 4.r. zapsat Velkomorav.říši?   podle     " skolakov.eu"    Velká Morava - prezentace,  tučně vytištěné 

5r.  podle učeb. VL. - zapsat   Buditelé /str. 10  .... KDO.....CO udělal    /stručně  /  , jako tabulka str. 11, ale je potřeba ji nejprve srovnat
 
- 4.,5. - video  .... Dějiny udatného čekého národa   

24.3.

Do e-majlu, který jsme si uvořili ve škole, jsem vám napsala dopis.

Odpovědět můžete jakýmkoli způsobem,

mejlem, písemně do schránky /FH

19.3.      Do konce března!!!!

4.ročník

ČJ

uč.str 115 - 121    v PS str.36 - 42

Do čtenářského sešitu zapsat další knihu!!!

M

PS str 28 + 29              pomůže ti:  www.Matyskova-matematika.cz    

VÝUKOVÁ VIDEA      4.roč. geometrie     str 37 a 38

graf. součet - na polopřímku přenášej postupne těsně za sebe dané ús   

Mat matem str. 37

gra. rozdíl - do větší úsečky vyznač kratší, zbytek delší úsečky je ROZDÍL 

Mat matem str 38

graf. násobek - na polopřímku nanášej těsně za sebe stejné úsečky

 

5.ročník

ČJ

uč. str. 108 - 116 ti pomůže při práci v PS str. 31 - 39

Čítanka str.21 Boží soud zapsat do čten sešitu na 1 str

Číst vlastní knihu

M

PS II  str. 1 - 7  + 9/3

uč.II str. 29 pročíst.

do S 28/2 + 3

Najdi www stránky MATÝSKOVA - MATEMATIKA.CZ     výuková videa    5.r  1.díl a podívej se na str. 49, budeš potřebovat v dubnu!!!

1. a 2.r       Prvouka:      V PS vypracovat to, co zvládnete sami!!!

 

 

Milí žáčci,

raději bychom se s vámi viděli ve škole, ale nejde to.

Proto máme několik dobrých rad:

 

1) čtěte - určitě máte doma nějakou pěknou knížku, čítanku/slabikář

- připomínám 5. roč. - Boží soud

 

2) každý den věnujte 1 - 2 hod. učení, ať všechno nezapomenete a nemusíme dohánět

 

3) připomínáme www.stránky pro procvičování

   www.matika.in

   www.gramar.in

   rysava.websnadno.cz

  www.matyskova-matematika.cz       .... výuková videa