Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Dopis v MŠ

29.04.2020 00:00

Úplata za vzdělávání v MŠ

stanovená od 1.9.2014 do 30.6.2015 podle vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání  a podle zákona č. 561/2004 – školský zákon.

 

 

  1. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je stanovena na 60,- Kč za kalendářní měsíc v daném školním roce.
  2. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně nejvýše na 12 měsíců dle novelizace §123 odst.2. zákona 561/2004 Sb.            
  3. Pokud dítě navštíví MŠ alespoň jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se platí v plné výši.
  4. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do konce příslušného kalendářního měsíce. V případě, že úplata nebude opakovaně zaplacena včas a v určené výši, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle zákona 561/2004Sb, §35odst.1d.
  5. V  měsíci červenci a srpnu je úplata prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy.

 

 

Vypracoval: Mgr. Iveta Hocková, řed. školy

Účinnost ode dne : 1.9.2014

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.