Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

O naší škole:

Naše škola se nachází v malebné vesničce Orličky na úpatí Orlických hor pod Suchým vrchem (955mn.m.). Jako právní subjekt byla zřízena 1.1.2003. Je školou malotřídní a jejími součastmi jsou i škola mateřská, školní družina a školní jídelna. Vše se nachází v jedné budově. Na jednom patře najdeme jednu třídu školy základní a mateřské a tělocvičnu, v dalším patře druhou třídu základní školy a jídelnu v suterénu. Z půdních prostor byly vybudovány byty. V těsné blízkosti školy byla zbudována zahrada s průlezkami, kterou využívají děti mateřské školy a družiny.

Mateřská škola je jednotřídní, její prostory využívá i školní družina, základní škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.

Materiální vybavení školy je postupně obnovováno a vylepšováno. Učebny jsou vybaveny počítači s moderním výukovým softwarem, audiovizuální technikou, školka je vybavena moderním nábytkem a spoustou nových hraček.

Naše škola je školou rodinného typu. Naší prioritou je vytvářet mezi žáky i mezi žáky a učiteli dobré vztahy a přátelské ovzduší, se žáky pracovat s individuálním přístupem a rozvíjet jejich schopnosti a vědomosti tak, aby je dokázali využít v praktickém životě. Několik našich žáků pokračuje ve studiu na gymnáziích, ostatní přechází do školy v Jablonném nad Orlicí.

Podílíme se na  kulturním životě naší obce. Účastníme se vítání občánků, pořádáme kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost. Organizujeme výlety, exkurze, spolupracujeme s okolními školami a účastníme se akcí školami pořádaných. Každoročně se všichni žáci účastní plaveckého výcviku.

Již několik let jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol, sbíráme baterie a elektroodpad a plníme různé úkoly v rámci projektu Recyklohraní