Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

ID 9jjzmi6

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Publicita - Digitalizace

16.03.2024 21:28
Digitální učební pomůcky.pdf (310504)

Publicita - Šablony I - JAK

07.09.2023 14:23
Publicita Šablony JAK.pdf (455601)

Publicita - "Doučování"

23.02.2022 14:33
1 | 2 >>

 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

              

/ viz - všeobecné informace

       - tiskopisy ke stažení

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy na základě ustanovení §46, §165 odst.2písm.e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád,

přijímá k základnímu vzdělávání ve škol. roce  2024/2025

v Základní škole a Mateřské škole Orličky žáky s těmito registračními čísly:

  • 1/2024

  • 2/2024

  • 3/2024

  • 4/2024

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vyvěšeno:   20.4.2024

Svěšeno: