Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

               se koná 26. dubna 2022

             od 14,30 hodin do 16 hodin

 

/ viz - všeobecné informace

       - tiskopisy ke stažení

 

Zvláštní zápis pro cizince

       - dne 28.6. 2022

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka školy na základě ustanovení §46, §165 odst.2písm.e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád,

přijímá k základnímu vzdělávání ve škol. roce  2022/2023

v Základní škole a Mateřské škole Orličky žáky s těmito registračními čísly:

1/2022

2/2022
 
 
 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vyvěšeno:  2.5.2022

Svěšeno: