Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Začínáme v úterý 1.9.

29.04.2020 00:00

 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne

/ viz - všeobecné informace

       - tiskopisy ke stažení

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka školy na základě ustanovení §46, §165 odst.2písm.e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád,

přijímá k základnímu vzdělávání ve škol. roce ...

v Základní škole a Mateřské škole Orličky žáky s těmito registračními čísly:

.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vyvěšeno: 

Svěšeno: