Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

               se koná 25. dubna 2023

              od 15 hodin do 16 hodin

 

/ viz - všeobecné informace

       - tiskopisy ke stažení

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy na základě ustanovení §46, §165 odst.2písm.e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád,

přijímá k základnímu vzdělávání ve škol. roce  2023/2024

v Základní škole a Mateřské škole Orličky žáky s těmito registračními čísly:

  • 1/2023

  • 2/2023

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

  • 3/2023    ....přerušeno správní řízení

 
 

Vyvěšeno:   26.4.2023

Svěšeno: