Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Začínáme:

02.09.2019 00:00
MŠ - od 6,45 hod.                           ZŠ - od 8,00 hod.

 Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis nových žáků se koná 3.4. 2019  od 14,30 hod. do 15,30 hod.

V ZŠ si můžete rezervovat termín.

K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákon. zástupce,

žádost o přijetí a zápisní list - tiskopisy si můžete vyzvednout v MŠ nebo

stáhnout na našich web. stránkách /viz Dokumenty ke stažení

U dětí, jimž byl v minulém roce povolen odklad, není jejich přítomnost u zápisu

nutná, rodiče však škole oznámí, zda dítě do školy nastoupí.

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka školy na základě ustanovení §46, §165 odst.2písm.e) a §183 odst.1 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád,

přijímá k základnímu vzdělávání ve škol. roce 2019/2020

v Základní škole a Mateřské škole Orličky žáky s těmito registračními čísly:

.1/2019

2/2019

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Vyvěšeno:  11.4.2019

Svěšeno: