Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Začínáme:

02.09.2019 00:00
MŠ - od 6,45 hod.                           ZŠ - od 8,00 hod.

Zápis

Zápis do mateřské školy se bude konat 9.5. 2019 od 13,00 do 15,00 hod. v mateřské škole v Orličkách

Zápis se řídí těmito zásadami:

1) Zápis bude proveden na základě doručeného formuláře, který si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z našich webových stránek.

2) Seznam s přidělenými čísly - Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude vyvěšen na nástěnce školy a webových stránkách.

3) Děti přihlášené po termínu zápisu budou umisťovány podle volné kapacity.

4) K přeškolnímu vzdělávání se přednotně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Evidenční list s potvrzením od lékaře je nutno dodat před nástupem dítěte do MŠ / září

 

 

 

                               Základní škola  a Mateřská škola Orličky

                           Orličky 190, tel.:465 649 229, e-mail: zsorlicky@tiscali.cz

                
Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků do MŠ

  
  Registr. číslo / přijato

 

 

 

Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve
lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ a MŠ Orličky
a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Vyvěšeno dne 

                                                         

                                                         
               Mgr. Iveta Hocková,řed. školy