Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Začínáme v úterý 1.9.

29.04.2020 00:00

Zápis

Evidenční list s potvrzením od lékaře je nutno dodat před nástupem dítěte do MŠ / září

 

Zápis do mateřské školy k datu 15.5. 2020 :

 

                Základní škola  a Mateřská škola Orličky

   Orličky 190, tel.:465 649 229, e-mail: zsorlicky@tiscali.cz

                
Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků do MŠ

  
  Registr. číslo :                1/2020      přijato

                                           2/2020     přijato

                                           3/2020      přijato

 

Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve
lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ a MŠ Orličky
a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Vyvěšeno dne 18.5.2020

                                                         
               Mgr. Iveta Hocková,řed. školy