Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Publicita - Šablony I - JAK

07.09.2023 14:23
Publicita Šablony JAK.pdf (455601)

Publicita - "Doučování"

23.02.2022 14:33

Publicita - Šablony III - Projekt Evropské unie

27.04.2021 20:49

Zápis do MŠ proběhne 10.5.2023

 

K tomuto datu je třeba doručit žádost o přijetí.

 

K žádosti je třeba předložit  rodný list dítěte /kopii.

Žádost musí být potvrzena dětským lékařem.

 

Způsob doručení žádosti:

- datovou schránkou

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání)

- podáním do školy

 
 
 

Zvláštní zápis pro cizince

        Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc (19,5 kB)

 
 
 
 

 

Evidenční list s potvrzením od lékaře je nutno dodat před nástupem dítěte do MŠ / září

 

         

                
Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků do MŠ

  
  Registr. číslo :             1/2023 MŠ       přijato

 
Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve
lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ a MŠ Orličky
a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.
Vyvěšeno dne  22.5.2023
                                                         
               Mgr. Iveta Hocková,řed. školy