Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

ID 9jjzmi6

zsorlicky@tiscali.cz

Aktuality

Publicita - Digitalizace

16.03.2024 21:28
Digitální učební pomůcky.pdf (310504)

Publicita - Šablony I - JAK

07.09.2023 14:23
Publicita Šablony JAK.pdf (455601)

Publicita - "Doučování"

23.02.2022 14:33
1 | 2 >>

Zápis do MŠ proběhne 14.5.2024

 

K tomuto datu je třeba doručit žádost o přijetí.

 

K žádosti je třeba předložit  rodný list dítěte /kopii.

Žádost musí být potvrzena dětským lékařem.

 

Způsob doručení žádosti:

- datovou schránkou

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání)

- podáním do školy

Evidenční list s potvrzením od lékaře je nutno dodat před nástupem dítěte do MŠ / září

       

                
Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy k přijetí dětí do MŠ

  
  Registr. číslo :               MŠ 1/2024        přijat/a

                                          MŠ 2/2024        přijat/a

                                         MŠ 2/2024         přijat/a

 
Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve
lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ a MŠ Orličky
a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.
Vyvěšeno dne  15.5.2024
                                                         
               Mgr. Iveta Hocková,řed. školy