Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Proč být s námi

 

           Základní škola a Mateřská škola  Orličky

 

 

    Výhody a nevýhody pro žáky a děti zapsané v naší škole

                           aneb „Proč být s námi“

 

 

           Jsme škola s jednou třídou mateřské školy a dvěma třídami základní školy. K výhodám školy patří její poloha  ve středu obce stranou od hlavní silnice.

    Navštěvovat místní školu je nepochybně jednodušší z hlediska dostupnosti a bezpečnosti.  Děti nemusí trávit čas čekáním na zastávkách  nebo přecházet silnice.

 

·        Spojení základní a mateřské školy umožňuje úzkou spolupráci při různých akcích, ale i dětem plynulé přecházení z mateřské do základní školy. Znají prostředí, své budoucí spolužáky i pedagogický sbor a ostatní zaměstnance.

 

·        Nízký počet žáků má své výhody pro různé metody práce a hlavně individuální přístup ke každému dítěti nebo potřebám rodičů:

- protože nemáme naplněnou kapacitu, v mateřské škole je zapsáno 11 dětí, i v průběhu roku letošního i loňského, jsme byli schopni přijmout další / jinde se čeká na zápis/, zapsali jsme i děti mladší – hned po dovršení dvou let /jinde mají přednost děti starší/

- do školní družiny mohou chodit všichni, i starší zájemci, dětem nezapsaným v případě potřeby umožníme pobyt ve družině / čekání na autobus, nepřítomnost rodičů

- dle potřeby jsme ochotni mimořádně prodloužit pracovní dobu a děti ponechat v zařízení

- v minulosti jsme do MŠ přijali i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /ADHD, autismus

 

·        Mimořádné výhody naši školy plynou z finančních důvodů:

- máme velice nízké školné – MŠ 80,-Kč, ŠD – 40,-Kč

- chápeme mimořádnou složitější finanční situaci a necháme děti v zařízení i při výjimečných opožděných platbách /nezaplacení obědů, školného

- žáci školy si sami financují své nejnutnější školní potřeby, mnoho dalších jim je zapůjčeno nebo je financuje škola / folie, desky, výtvarné potřeby,  potřeby na výuku pracovních činností

 

 

 

·        Nezpochybnitelné výhody  naši školy má i výchovně-vzdělávací proces:

- dětem v MŠ i žákům se  můžeme věnovat dle jejich individuálních potřeb, máme na každého žáka více času při výuce, každé dítě má prostor se seberealizovat, jsme schopni každého vyslechnout, poznat jeho potřeby, žáci jsou v hodinách více aktivní, mají stálé podněty k práci, častěji se střídají nebo mohou pracovat všichni najednou

- ve třídách máme dostatečné množství pomůcek, školních potřeb, her a hraček, každý má dostatečné množství podnětů k rozvoji

- ve škole je  nainstalováno několik  PC, že každý žák může pracovat samostatně

- za velice důležitou výhodu považujeme možnost si s dětmi v tomto složení často povídat, nejen o učivu, ale i o reálném životě

Nevýhodou nízkého počtu dětí je malá konkurence a menší možnosti porovnávání se.

 

 

·        V naší škole se snažíme děti vychovávat nejen ve škole, ale i činnostmi, které děláme:

- snažíme se být součástí naší obce – podíleli jsme se na výstavě k výročí republiky

-  připravujeme vystoupení na akce jako vítání občánků nebo  vystoupení pro starší občany

- pořádáme veřejné besídky – vánoční a velikonoční, spojené s prodejní výstavkou našich prací

- spolupracujeme s místní knihovnou výpůjčkami knih nebo návštěvou

- děti MŠ v rámci projektu „Povolání“ navštívily různá místní pracoviště

- snažíme se vypěstovat u dětí kladný vztah k přírodě - v jarním období se zapojujeme do úklidu naší obce, sbíráme odpadky, uspořádali jsme si „Den lesa“,  akci s různými úkoly

 

Z důvodu nízkého počtu dětí si nemůžeme dovolit objednat autobus na výlet nebo jinou akci, ale i přesto se snažíme různé akce organizovat:

- povinného plaveckého výcviku pro dva ročníky školy se účastní všichni i děti mateř. školy

- pořádáme pro zájemce lyžařský kurz

- pořádáme výlety do okolí – na Suchý vrch, na Bukovou horu, do Čenkovic

- využíváme nabídek na kulturní představení, aby je mohly shlédnout i děti MŠ, které by se nikam nedostaly z důvodu absence hromadné dopravy.

 

                                           Těšíme se na vás

                               pedagogický sbor ZŠ a MŠ Orličky